background image
| Home | Français | Contact Us
Men Nan Men

 

Pou bay kontribysyon w sou entènèt:

Pou bay kontribysyon w sou entènèt pou repare 840 (nimpot ki kote ou ye):

1. Klike Donate.

2. Epi ranpli tout lòt enfòmasyon nesesè pou bay pa mwayen Credit Card oubyen Paypal.

To make your donation online:

To make your contribution to restore 840 AM (wherever you are in the world):
1. Click Donate.
2. Fill in the other information to make your donation through One Mission Society by Credit Card or with a Paypal account.

Pou bay kontribysyon w pa chèk Ozetazini:

1. Ekri chèk ou sou non: “One Mission Society”
2. Mete nan memo a “407989 - 4VEH 840”
3. Pòste l nan adrès: One Mission Society, PO Box 1648, Monument CO 80132-1648, USA

To mail in your donation in the US:

1. Make your check payable to “One Mission Society”
2. In the memo line, write “407989 - 4VEH 840”
3. Send to: One Mission Society, PO Box 1648, Monument CO 80132-1648, USA

donate

Konbit Men Nan Men/Radio 4VEH 840

 

Pou bay nan Sogebank an Ayiti:

 

Sogebank (Gourdes): #1301314413

Sogebank ($US): #1311115487

 

 

Mèsi anpil!

Thank you very much!