Monthly Archive for: ‘April, 2015’

 • 15 03 Easter 7 Pawol 5 Bl

  Sèt Pawòl: Eli, Eli lema sabaktani?

  Yon seri refleksyon Past. Storly Michel “Eli, Eli lema sabaktani?” Nou li nan Matye 27:45, 46 (oswa Mak 15:33, 34) ” Vè midi konsa, vin gen yon fènwa sou tout peyi a, jouk twazè apre midi. Vè twazè, Jezi rele byen fò, li di: Eli, Eli …

  Suite
 • 15 03 Easter 7 Pawol 4 Bl

  Sèt Pawòl: Madanm, Men Pitit ou!

  Yon seri refleksyon Past. Storly Michel ” Madanm, men pitit ou…  Men manman ou.” Nou li nan Jan 19: 25-27 ” Bò kwa Jezi a te gen manman l’ ak sè manman l’, Mari, madanm Kleopas la, ansanm avèk Mari, moun lavil Magdala a. Jezi wè …

  Suite
Page 2 of 2«12