Monthly Archive for: ‘May, 2016’

  • 16 Konbit Jenerate Blog

    Konbit pou jeneratè 4VEH

    You mesaj Pastè Storly Michel, Direktè Jeneral Radyo-Tele 4VEH: Se ak kè sere m’ap eskize nou devan tout oditè ak telespektatè radyo e tele a k’ap eseye kapte nou men ki pa jwenn nou. Nou gen yon pàn kritik ak sistèm jeneratè nou yo ki …

    Suite