Monthly Archive for: ‘June, 2019’

  • Mollah Jezi Sel Promo WAProfil

    Jezi Sèl – Tèks: Mollah & Storly Michel

    © 4VEH, 28 avril 2019 Depi m te tonbe sou tè Dayiti Jouk rive kounyea m gen lespri M toujou tande y ap di tout chimen mennen Wòm Pou tout fi e pou tout òm Sa vle di ou ka rive sou tout fòm Menm …

    Suite