13 04 Slider2 Bible

Atravè Labib

Ou vle konnen Bib ou pi byen?

Rete branche avèk la 4VEH chak lendi rive vandredi, 9h (9 AM), repris 19h (7 PM) avèk Pastè Storly Michel nan etid biblik Atravè Labib.

Tout resous pwogram yo disponib 24/24 sou sit Entènèt Atravè Labib ki se ttb.twr.org/creole. Nan sit la ou kapab koute pwogram yo, telechaje yo, li eskrip yo oubyen pataje lyen yo avèk yon zanmi yon fwa ankò adrès la se ttb.twr.org/creole.