Nan Mikwo 4VEH Valérie

Nan Mikwo 4VEH: Valérie Milien

Pwomès Bondje pou nou ale pi lwen pase sa lòm ta ka panse, byenfè Li yo antoure nou chak jou, zèv Li yo sèvi temwayaj pou moun ki poko konnen L e fòs ak ankourajman pou kretyen ki aflije.

N’ap resevwa « Nan Mikwo 4VEH » Valerie Milien, yon jèn etidyan nan kou Biblik pa Korespondans « Porte Ouverte », yon depatman nan ministè Radyo Tele 4VEH ki anba direksyon Mèt Emmanuel Félix fils, ki gen ti non Mèt Son.

Valerie ap temwaye kijan Bondje te sove lavi l apre manman l te fin akouche l avèk anpil difikilte. Li deklare : « pa gen anyen ki enposib pou Bondje » e li ankouraje tout jèn pou yo ka li Bib yo e pou yo chache pran ansèyman nan men moun ki ka ede yo grandi nan lafwa.

Ann rejwenn Valérie « Nan Mikwo 4VEH » e poste kòmantè w sou

Paj Facebook nou nan: Radio-Télé 4VEH

Ou chèn YouTube nou nan: Nan Mikwo 4VEH: Valérie Milien