Preparation 4VEH

N’ap tann ou!

Se Lavèy fèt ou konn si fèt ap bèl!

N’ap bale, n’ap wouze, n’ap netwaye pou fèt 63èm nan. N’ap tann ou!

Dimanch 2 Jen: 9:30 Sèvis Adorasyon nan Premyè Egliz Baptis Ri 14 K, Okap

Lendi 3 Jen – Vandredi 7 Jen 10:00 AM – 5: PM vin zite estidyo 4VEH nan Morne Rouge

N’ap tann ou!